hall-of-fame
Hall of Fame
Place Winner Game name Amount won
1
player status img
Haka***
Monopoly Live
Haka***
Monopoly Live
€500,250.00
€500,250.00
2
player status img
vito***
GAM Royal Seven XXL
vito***
GAM Royal Seven XXL
€300,000.00
€300,000.00
3
player status img
vito***
Fire In The Hole xBomb
vito***
Fire In The Hole xBomb
€296,230.83
€296,230.83
4
step***
Books and Pearls Respins of Amun-Re
step***
Books and Pearls Respins of Amun-Re
€76,100.00
€76,100.00
5
den_***
Reel King Mega
den_***
Reel King Mega
€72,000.00
€72,000.00
6
Fred***
GAM Roman Legion Extreme
Fred***
GAM Roman Legion Extreme
€67,200.00
€67,200.00
7
alan***
€61,950.00
8
heye***
Ramses Book Respins of Amun-Re
heye***
Ramses Book Respins of Amun-Re
€57,800.00
€57,800.00
9
atch***
€50,625.00
10
juli***
Book of Romeo and Julia Golden Nights
juli***
Book of Romeo and Julia Golden Nights
€50,000.00
€50,000.00
reportservice pixel image